มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคลมชัก

ผศ. พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา รับมอบเงินบริจาค จากบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อผู้ป่วยโรคลมชัก ณ โถงงานบริการผู้ป่วยนอก อาคารรัชมงคล เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

go to top