475

Human Health Care (hhc) ปรัชญาการทำธุรกิจ Eisai

ปรัชญาการทำธุรกิจของ Eisai (เอไซ) เรามีความมุ่งมั่นเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงผู้บริโภค เพราะเราตระหนักดีว่า พวกเขาคือคนสำคัญในระบบสุขภาพ ปรัชญาธุรกิจของเรา คือ  “hhc (human health care)” เพราะเราเชื่อว่า การที่จะสามารถเข้าใจมุมมองของผู้ป่วยและครอบครัวได้นั้น สิ่งสำคัญคือ พนักงานทุกคนต้องได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วย ได้รับรู้สถานการณ์จากมุมมองของผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อเรียนรู้และเข้าใจความคิด รวมถึงความรู้สึกต่าง ๆ ที่ไม่อาจสื่อสารออกมาเป็นคำพูดได้

Eisai เป็นบริษัทยาที่เป็นผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนายาชั้นนำของโลก
โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1941 ดำเนินกิจการไปทั่วโลก ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การจัดจำหน่าย และการตลาด โดยมุ่งเน้นด้านผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในการแพทย์

Eisai’s hhc PHILOSOPHY

Eisai’s corporate philosophy reflects our commitment to business activities aiming to increase the benefits to patients, their families, and consumers, who we clearly recognize as the key players in healthcare. This corporate philosophy is summarized by the term “ hhc (human health care).” We believe that in order to truly consider the perspectives of patients and their families, it is important for each employee to first get close to patients and see the situation from their perspectives in order to learn to empathize with
thoughts and feelings that might not necessarily always be expressed in words.

A Leading Global Research and Development-Based Pharmaceutical Company Headquartered in Japan
Established in 1941, Eisai is a pharmaceutical company operating globally in terms of R&D, manufacturing, distribution and marketing, with a strong focus on prescription medicines.

ก่อตั้งมานานกว่า 80 ปี

มีพนักงานกว่า 10,000 คน ทั่วโลก

มูลค่าธุรกิจกว่า 756.2 พันล้านเยนต่อปี
(ปีงบประมาณ 2019)

OUR HISTORY

ประวัติของเอไซในประเทศไทย
2508
2509
2512
2515
2526
2527
2541
2540
2537
2536
2535
2532
2542
2543
2547
2550
2556
2562
2563
2508
ได้มีการแต่งตั้งบริษัท ไทย-เจแปน จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเอไซในประเทศไทย
2509
จัดตั้งสำนักงานตัวแทนบริษัท เอไซ จำกัด ขึ้นที่ชั้น 2 โรงแรมแมนฮัตตัน ถนนสุขุมวิท
2512
ได้มีการลงนามในสัญญาร่วมกันก่อตั้งบริษัท สหเอไซ จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ระหว่าง ดร.เทียม โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด และนายยูจิ ไนโตะ ประธานบริษัท เอไซ จำกัด โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนราชวงศ์
2515
ย้ายสำนักงานจากราชวงศ์มาที่ชั้น 10 อาคารราชดำริ อาเขต เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท เอไซ ได้นำยาเข้ามาจำหน่าย ในประเทศไทยมากขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นยาสำหรับโรคระบบ ทางเดินอาหาร ยารักษาริดสีดวงทวาร ยาคลายกล้ามเนื้อ
2526
เอไซ ได้วางจำหน่ายเมทิโคบอล เพื่อรักษาอาการปลายประสาทอักเสบ และแต่งตั้งให้บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายยาทางด้านร้านขายยาในประเทศไทย
2527
ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) จำกัด หลังจากสิ้นสุดสัญญาการลงทุนร่วมกันระหว่างเอไซ กับบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด
2532
เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ดังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ครอบคลุมรูปแบบทางธุรกิจของ เอไซมากขึ้น
2535
เอไซ ตัดสินใจย้ายสำนักงานมาที่อาคารดีทแฮล์ม ทาวเวอร์ เอ หรือ อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ ในปัจจุบัน เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
2536
บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องจนสามารถบรรลุยอดขาย 100 ล้านบาท พร้อมขยายตลาดสู่ประเทศเวียดนาม
2537
ฉลองบริษัทครบรอบ 25 ปี
2540
ขยายตลาดสู่ประเทศพม่า
2541
เอไซ ได้วางจำหน่ายาสำหรับรักษาโรคอัลไซเมอร์ ในประเทศไทย หลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ทางการแพทย์ในสหรัฐ 2 ปี เอไซ มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้ป่วย อัลไซเมอร์ อย่างกว้างขวางมากขึ้นในเวลาหลายปีที่ผ่านมา
2542
เอไซ ได้วางจำหน่ายยาสำหรับรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร ในกลุ่มยายับยั้งการหลั่งกรด ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับกรดในกระเพาะอาหารขณะนั้น
2543
เอไซ ได้ขยายธุรกิจสู่ประเทศกัมพูชา
2547
เอไซ ขยายธุรกิจสู่ประเทศลาว
2550
เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนเป็นหนึ่งในบริษัทที่มียอดขาย 1 พันล้านบาท
2556
ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบคลุมโรคมะเร็งต่างๆ อาทิ เช่น มะเร็งเต้านมระยะลุกลามหรือแพร่กระจาย มะเร็งไทรอยด์ และ มะเร็งตับ เป็นต้น
2562
เอไซ ฉลองครบรอบ 50 ปีที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
2563
บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย อย่างไม่หยุดยั้ง ในกลุ่มโรคที่บริษัทมีความชำนาญได้แก่ โรคทางระบบประสาทและมะเร็ง
eisai global network
eisai thailand
pin
EISAI'S THAILAND
eisai thailand

มากกว่า 40 บริษัทในเครือทั่วโลก

15 ศูนย์วิจัยในการค้นหายาใหม่
ศูนย์การวิจัยและพัฒนา
และ ศูนย์การวิจัยด้านคลินิก

9 โรงงานผลิตยา

ส่งเสริมการเข้าถึงยา

“การเข้าถึงยา” คือการทำให้มั่นใจว่ามี “ยา” และ “การรักษา” เข้าถึงความต้องการของคนในชุมชนที่ต้องการสิ่งนี้ได้อย่างทั่วถึง Eisai มุ่งเน้นโครงการต่าง ๆ และส่งเสริมการเข้าถึงยาโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม่

IMPROVING ACCESS TO MEDICINE

“Access to Medicines” is about ensuring that medicines and treatments are made available to the communities that need them. Eisai is promoting initiatives for improving access to medicines in developing and emerging countries.

Eisai มุ่งมั่นที่จะส่งมอบยาเม็ดโดยไม่คิดค่ามูลค่า จากโรงงานยา ศูนย์ Vizag ใน ประเทศอินเดีย ให้กับผู้คนมีความเสี่ยงต่อโรคเท่าช้าง กว่า 250 ล้านคน โดยส่งมอบผ่านองค์การอนามัยโลกจนกว่าการระบาดของโรคดังกล่าวจะหมดไปจากประเทศเหล่านี้

Eisai is committed to supplying tablets free of charge from its Vizag Plant in India to 250 million people at risk in lymphatic filariasis endemic countries through the World Health Organization until the disease is completely eliminated in these countries.

LIFE AT EISAI

Manager
Medical Representative
Supporting Team

การให้เวลาของเรากับผู้ป่วยและครอบครัว

วัฒนธรรมองค์กรของเรา เราเชื่อว่าเพียง 1% ก็มีความหมายในการสร้างความแตกต่าง

หัวใจหลักของวัฒนธรรมองค์กรของเรา คือ ความเห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงที่มีต่อผู้คนที่เราให้บริการ เราต้องการให้พนักงานทุกคนเข้าใจมุมมองของผู้คนเหล่านั้น และทำงานอย่างใกล้ชิดมากเพียงพอที่จะเห็นใจและเข้าใจถึงความคิดความรู้สึกต่าง ๆ ที่ไม่สามารถสื่อสารเป็นคำพูดได้ นั่นคือเหตุผลที่ว่า อย่างน้อย 1% ของเวลาทำงาน รวมทั้งหมด 2 ถึง 3 วันต่อปีที่พนักงาน Eisai จะอุทิศให้กับการสร้างปฏิสัมพันธ์ ทำความรู้จักและทำความเข้าใจผู้ป่วย รวมถึงครอบครัวและผู้ดูแลผู้ป่วยด้วย

OUR JOURNEY WITH PATIENS

OUR CULTURE: WHY 1% MAKES ALL THE DIFFERENCE

At the heart of our culture is genuine empathy for the people we serve. We want each and every employee to understand their perspectives and get close enough to empathize with thoughts and feelings that can’t always be expressed in words. That’s why at Eisai, at least 1% of your working time – a total of two to three days each year – will be
dedicated to interacting with and getting to know our patients, their families and caregivers.

เอไซ จับมือ ทรู ดิจิทัล ตอบรับสังคมผู้สูงอายุ เปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านความจำออนไลน์ครั้งแรกในไทย พร้อมปรึกษาแพทย์ฟรีผ่านแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี)

111

บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จํากัด จับมือพันธมิตร ร่วมจัดงาน “RISE AD Thailand Forum” เพื่อเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมสร้างระบบนิเวศในการดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ครั้งแรกในไทย 

442

เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จับมือ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขลงนาม MOU

726

เอไซ จับมือ กรุงศรี ร่วมสร้างระบบนิเวศและโซลูชันทางการเงินเพื่อการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ รองรับการก้าวสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์

698
ฉันเป็นอัลไซเมอร์
เช็คเร็ว รู้ทัน ป้องกันได้
สุขภาพสมอง
วัดได้ด้วยตัวคุณเอง
บริการ ครบ จบ ในแอพเดียว
เพื่ออัลไซเมอร์และครอบครัว
ทางเลือกสำหรับผู้ป่วย
เพื่อการเข้าถึงการรักษา
Best platform
for future phamacy

Eisai Facebook Member

go to top