“hhc heart ร่วมต้านโควิด”

ปัจจุบันสถานการณ์โควิดรอบที่ 3 ในประเทศไทยส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกจังหวัด มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 รายต่อวัน ทำให้การรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลไม่เพียงพอซึ่งรัฐบาลและโรงพยาบาลทั่วประเทศต้องเร่งจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งที่โรงพยาบาลสนามต้องการก็คืออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้บริษัทเอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด พร้อมทั้งพนักงานของบริษัทได้ช่วยกันจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลสนามส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมต้านโควิดในครั้งนี้

ภก.วิจิตร พาณิชย์จินดา ผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (โรงพยาบาล) เป็นตัวแทน บริษัท (เอไซ) ประเทศไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัดเพื่อสนับสนุน การทำโครงการ Home Isolation ให้กับ รพ.ราชวิถี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนามได้

ปัจจุบันสถานการณ์โควิดรอบใหม่นี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายจังหวัดทั่วประเทศ มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 9,000 รายต่อวัน ทำให้โรงพยาบาลต่างๆ ต้องรับมือกับสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิม รวมถึงบุคลากรด่านหน้าทุกท่านที่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการสู้ภัยโควิดในรอบนี้ ทางบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ขอเป็นส่วนเล็กๆ ที่ช่วยเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาล โดยครั้งนี้ผศ.พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์  ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากทาง บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ให้แก่สถาบันประสาทวิทยาสู้ภัย COVID- 19 ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

เนื่องจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทางบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้จัดหาหน้ากากอนามัย N-95 พร้อม Shoe Cover ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่ยังไม่มีแนวโน้มจะลดลง

น้อง ๆพนักงานเอไซที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทนมอบกำลังใจและความตั้งใจจริงที่ชาวเอไซ อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โรงพยาบาลรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดและก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน ทางบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมสมทบทุนพัฒนางานบริการทางการแพทย์และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงขลา ซึ่งนพ.ศักดา อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา พร้อมรองแพทย์จากหลายหน่วยงานรวมถึงฝ่ายเภสัชกรรมเป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ 

น้อง ๆที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกันจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับกลุ่มงานเภสัชกรรม โดยมีเภสัชกรหญิง รัชฎาพร สุนทรภาส หัวหน้างานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้

สถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบันได้แพร่กระจายไปทุกจังหวัดของประเทศไทย ทำให้มีผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ในขณะที่สถานพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินมีจำกัด ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยทั้งหมดได้ ทางบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้เห็นถึงความจำเป็นที่โรงพยาบาลจะมีสถานที่และอุปกรณ์ในการรักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างห้อง ICU ความดันลบ Covid-19 ให้กับโรงพยาบาลราชบุรี เพื่อให้สามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อได้มากขึ้น

น้อง ๆพนักงานที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาได้ช่วยกันจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรนารี โดยมี พล.ต.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ (ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสุรนารี) พ.อ.ชิตพงศ์ ขวัญประชา (รองผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสุรนารี) และพ.อ.หญิง จันทนา อรรถีโสตร (ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม รพ.ค่ายสุรนารี) เป็นตัวแทนในการรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี

ตะวันออกขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเอไซ ที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณในการบริจาค ชุดลำโพงพร้อมไมโครโฟน และ face shield ให้ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี 😍🙏🏻หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลฝากขอบคุณพี่น้องชาวเอไซมา ณ ที่นี้ ต่อไปนี้คนไข้ของโรงพยาบาลก็จะได้ยินการอธิบายยาของเจ้าหน้าที่เภสัชกร เสียงดัง ฟังชัด ลดการถามซ้ำแล้วค่า 😊

เขตภาคเหนือได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งให้กับแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อใช้ในการจัดซื้อหน้ากากอนามัย N95 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด ทางคณะแพทย์เลยส่งรูปขอบคุณมา ณ.ที่นี้

go to top