บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จํากัด จับมือพันธมิตร ร่วมจัดงาน “RISE AD Thailand Forum” เพื่อเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมสร้างระบบนิเวศในการดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ครั้งแรกในไทย 

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย (12 มีนาคม 2567): บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จํากัด: เภสัชกรณัฐพันธ์ นิมมานพัชรินทร์) บริษัทยาชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาการรักษาโรคอัลไซเมอร์ ได้จัดงาน “RISE AD Thailand Forum” ขึ้น ณ โรงแรม Eastin Grand Phayathai กรุงเทพมหานคร โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ในประเทศไทย และเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องจากภาคเอกชนที่สามารถร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศนี้ในอนาคตได้ รวมถึงการเน้นย้ำว่าผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมได้ไม่มากก็น้อยเช่นกัน นับเป็นก้าวสําคัญสำหรับการยกระดับความร่วมมือในการสร้างระบบนิเวศในการดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ในประเทศไทย

งานนี้ได้รับเกียรติจากหลายภาคส่วน เช่น บริษัทประกันภัยชั้นนํา ผู้ให้บริการที่พักอาศัยเพื่อผู้สูงวัย (Senior living) แพลตฟอร์มสุขภาพทางไกล (Telehealth) กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ศูนย์ออกกําลังกาย เครือโรงพยาบาล และอื่น ๆ อีกมากมาย งานในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมได้แบ่งปันข้อคิดเห็นและแนวทางในการร่วมมือที่เป็นไปได้และโอกาสในการร่วมพัฒนาการดูแลและการเข้าถึงการรักษาโรคอัลไซเมอร์ตั้งแต่เริ่มต้นในอนาคตอีกด้วย

นายคานาซาว่า โชเฮ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอไซฯ ประจำภูมิภาคเอเชียและลาตินอเมริกา กล่าวถึงงานในครั้งนี้ว่า “เนื่องจากประชากรผู้สูงวัยนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในประเทศไทยจึงคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 7 แสนคน เป็น 2 ล้านคนภายในปี 2593  ภาวะสมองเสื่อมรวมถึงโรคอัลไซเมอร์ก่อให้เกิดภาระไม่เพียงแต่กับผู้ป่วยและผู้ดูแลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสังคมและระบบการดูแลสุขภาพด้วย เป้าหมายของเราในอนาคตคือการป้องกันความรุนแรงของโรคที่เพิ่มขึ้น (Disease progression) โดยคำนึงถึงวิธีการวินิจฉัยที่ทันสมัยและการรักษารูปแบบใหม่  เพื่อเริ่มต้นสิ่งเหล่านี้เอไซฯ จะใช้ความเชี่ยวชาญและความรู้ รวมถึงการทำงานร่วมกับพันธมิตรของเรา เพื่อขับเคลื่อนความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม และเพิ่มการเข้าถึงการวินิจฉัย การรักษาผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม” โดยมุ่งเน้นประเด็นสําคัญ 2 ประการ: 1) ความสําคัญของการเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะปริชานบกพร้อง (Mild Cognitive Impairment) ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ และ 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการดูแลที่ครอบคลุมสําหรับผู้ป่วยภาวะปริชานบกพร่อง ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ ผ่านการพัฒนาระบบนิเวศ

ภายในงาน คุณโยชิฮิโร ซูวา Senior Partner บริษัท โรแลนด์ เบอร์เกอร์ จำกัด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารปกขาว (Whitepaper) ในหัวข้อ “Navigating Challenges, Embracing Horizon of Alzheimer’s Disease” ที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง Roland Berger, Eisai Thailand , Thai Life insurance Public Company Limited, and Bank of Ayudhya Public Company Limited

การสัมมนาในครั้งนี้ยังประกอบไปด้วยการอภิปรายแบบกลุ่มโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ มาเข้าร่วมพูดคุยภายใต้หัวข้อ “การยกระดับระบบนิเวศโรคอัลไซเมอร์และผู้สูงอายุในประเทศไทย” และความคิดเห็นต่อบทบาทที่ภาคเอกชนสามารถมีได้ในการเสริมสร้างระบบนิเวศของโรคอัลไซเมอร์ ผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่

  1. บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน): นายนิติพงษ์  ปรัชญานิมิต รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing officer
  2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน): ดร. พิมพ์นารา หิรัญกสิ หัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  3. แอปพลิเคชัน หมอดี: แพทย์หญิง พิรญาณ์ ธำรงธีระกุล กรรมการผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัทชีวีบริรักษ์ จำกัด
  4. Naya Residence Senior Living: แพทย์หญิง นาฏ ฟองสมุทร ผู้บริหาร Live Well Living Co., Ltd 
  5. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน): นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เภสัชกรณัฐพันธ์ นิมมานพัชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จํากัด กล่าวปิดงานและสรุปสาระสําคัญของงานโดยเน้นย้ำถึงปัญหาในปัจจุบันที่ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และครอบครัวกำลังเผชิญ “ปัจจุบัน เป็นที่แน่ชัดว่าผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์และครอบครัวกำลังเผชิญกับความท้าท้ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างความตระหนักรู้ที่ยังไม่เพียงพอ ภาระมากมายที่ผู้ป่วยและผู้ดูแลต้องเผชิญ และความต้องการการดูแลที่เข้าถึงได้ง่ายและมีคุณภาพ ดังนั้นสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อโรคสมองเสื่อมและผู้สูงวัยในประเทศไทย ถือเป็นก้าวสําคัญในการจัดการกับข้อกังวลเร่งด่วนเหล่านี้ ด้วยการสนับสนุนจากสังคม นักลงทุนภาคเอกชน และสถาบันต่าง ๆ เราสามารถสร้างเส้นทางตลอดชีวิตของผู้ป่วยให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและครอบคลุมได้มากขึ้น หากเราร่วมมือกัน

“RISE AD Thailand Forum” ถือเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของภาคเอกชนไทย ในการพัฒนาความร่วมมือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของระบบนิเวศอัลไซเมอร์ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ความสําเร็จของงานครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และครอบครัวในประเทศไทย

สําหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเอกสารปกขาว (White Paper) โปรดดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://rb.gy/0zk9ym

ENGLISH VERSION

go to top